Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 31/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w O. Nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierd...

II SA/Ol 5/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

II FSK 226/17 - Postanowienie NSA z 2019-01-10

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r.

II FSK 141/17 - Postanowienie NSA z 2019-01-10

Wniosek w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji