Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I OZ 760/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w P....