Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OZ 979/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

II FSK 2111/17 - Postanowienie NSA z 2019-10-01

Wniosek w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2013 r.