Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 35/20 - Postanowienie NSA z 2020-01-29

Skarga G. O., sygn. akt II SA/Ke 1042/19 na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OW 37/20 - Postanowienie NSA z 2020-01-29

Skarga G. O., sygn. akt II SA/Ke 1043/19 na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OW 38/20 - Postanowienie NSA z 2020-01-29

Skarga G. O., sygn. akt II SA/Ke 1044/19 na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OW 36/20 - Postanowienie NSA z 2020-01-29

Skarga G. O., sygn. akt II SA/Ke 1010/19 na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OW 39/20 - Postanowienie NSA z 2020-01-29

Skarga G. O., sygn. akt II SA/Ke 1045/19 na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OW 44/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

I OZ 1360/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Piotrkowie Trybunalskim , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 1394/18 - Postanowienie NSA z 2020-02-05

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II OW 119/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OW 120/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   2