Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol

I OZ 407/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie , nr (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 436/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 166/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku L.B. o wyłączenie sędziego NSA [...] w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. , nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II OW 63/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy sygn. akt. II SA/Bd 117/09

I OZ 479/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-12

Zażalenie na zarządzenie WSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 859/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego i okresowego

II FZ 373/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w E. nr (..) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003 r.

I OZ 102/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-05

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 76/13 w kwestii wniosku skarżącego o wyłączenie sędziów WSA w Gliwicach

II OW 21/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-11

Skarga B. G.-K. i M. K. na postanowienie SKO w O. w przedmiocie uchylenia postanowienia o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania sygn. akt. II SA/Op 136/09

II OW 22/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-11

Skarga B. G.-K. i M. K. na decyzję SKO w O. w przedmiocie uchylenia decyzji o warunkach zabudowy sygn. akt II SA/Op 199/09
1   Następne >   +2   +5   +10   69