Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I OSK 113/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-10

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez użytkownika wieczystego udziału w prawie własności nieruchomości