Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 135/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-03

Skarga B. Z. na decyzję SKO w Suwałkach w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, sygn. akt II SA/Bk 556/10

I OZ 201/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Legnicy , nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją umarzającą postępowanie w sprawie pr...

I OZ 53/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt. I SA/Wa 721/09

I OZ 669/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. Nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją umarzającą postępowanie w sprawie przekształcenia p...

I OW 160/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Suwałkach w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, sygn. akt II SA/Bk 556/10