Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I OZ 53/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt. I SA/Wa 721/09