Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 223/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Lublinie z 29 stycznia 2014 r., sygn. akt II SO/Lu 149/13 o wezwaniu do uiszczenia wpisu od zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie z [...] kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej zatwierdzenia podziału nieruchomości

I OZ 717/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-11

Zażalenie na zarządzenie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości p...

I OZ 231/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1503/12 oddalające wniosek o wyłączenie sędziów WSA Doroty Apostolidis, Dariusza Chacińskiego, Jolanty Dargas, Mirosława Gdesza, Iwony Owsińskiej-Gwiazdy, Agnieszki Jędrzejewskiej-Jaroszewicz, Marty Kołtun-Kulik, Dariusza Kurkiewicza, Iwony Kosińskiej, Elżbiety Lenart, Emilii Lewandowskiej, Marka Leszczyńkiego, Iwony Maciejuk, Agnieszki M...

I OSK 544/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-28

Wniosek S. K. i L. K. wspólników Przedsiębiorstwa P. spółki cywilnej o wyłączenie sędziów Doroty Jadwiszczok, Wiesława Morysa i Ireny Kamińskiej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie z dnia [......

I OSK 2678/12 - Postanowienie NSA z 2014-05-29

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 543/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-28

Wniosek S. K. i L. K. wspólników Przedsiębiorstwa [...] spółki cywilnej o wyłączenie sędziów Doroty Jadwiszczok, Wiesława Morysa i Ireny Kamińskiej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie z ...

I OSK 545/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-28

Wniosek S. K. i L. K. wspólników Przedsiębiorstwa P. spółki cywilnej o wyłączenie sędziów Doroty Jadwiszczok, Wiesława Morysa i Ireny Kamińskiej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie z dnia [......