Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I OZ 812/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] nr [...] w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego