Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1087/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Rzeszowie , znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 1762/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowan...