Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1203/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-22

Skarga A. K., M. T., U. T. i L. W. na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 971/14 - Postanowienie NSA z 2017-07-28

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o oddaniu w użytkowanie wieczyste

I OZ 32/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-24

Skarga A. i K., L. W., U. T. i M. T. na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 33/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-24

Skarga A. K., L. W., U. T. i M. T. na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 29/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-24

Skarga A. K., L. W., U. T. i M. T. na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 31/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-24

Skarga A. K., L. W., U. T. i M. T. na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 30/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-24

Skarga A. K., L. W., U. T. i M. T. na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 209/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w sprawie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste