Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I OZ 1920/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi M.W. na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 9 października 2...

I OZ 1968/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-24

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 892/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości