Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Bk 93/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-05-19

Wniosek w przedmiocie zaniechania i niezakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego uchylenia, zmiany i stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi