Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II GZ 128/20 - Postanowienie NSA z 2020-05-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w P nr [..] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji potwierdzającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej

II GZ 364/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. Ł. na przewlekłe prowadzenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania zaświadczenia dotyczącego składek na ubezpieczenia zdrowotne