Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GZ 65/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-18

Zażalenie na zarządzenie WSA w O. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich i płatności uzupełnia...

II GZ 53/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania postan...

II GZ 66/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-18

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich i płatności uzupełniających

II GZ 67/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-18

Zażalenie na zarządzenie WSA w O. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich i płatności uzupełnia...

II GZ 68/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-18

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich i płatności uzupełniających