Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I GZ 283/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Zarządu Województwa Łódzkiego , nr 24/2015/PR w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej