Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Bd 282/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-07-02

Wniosek w przedmiocie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych

II OW 150/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Wniosek w przedmiocie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych sygn. akt II SAB/Bd 297/13

II SO/Gd 4/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-02

Wniosek w przedmiocie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych