Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Bd 254/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-01-25

Wniosek Stowarzyszenia Ekologicznego [...] w T. o wyłączenia sędziego WSA Grażyny Malinowskiej - Wasik w sprawie ze skargi na decyzję SKO Odwoławczego w T. , Nr [...]w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

II SA/Go 1013/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-13

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OW 2/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku w przedmiocie odmowy przyznania prawa własności nieruchomości

II SA/Bd 253/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-01-25

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SA/Po 1020/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-01

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności wniosku

II OW 165/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-25

Skarga B. M. na decyzję SKO w Białymstoku w przedmiocie odmowa przyznania prawa własności nieruchomości

II OZ 941/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

II OZ 943/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

II OZ 942/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

II OZ 394/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 270/16 o odmowie wyłączenia sędziów WSA w Rzeszowie - Joanny Zdrzałki, Elżbiety Mazur-Selwy i Krystyny Józefczyk od rozpoznania sprawy ze skarg K. A. G., E.S., A. K., T.F., E. F., J. S., H. R., M. J., D. K., S. O., J. M. i A. P. na decyzję SKO w Rzeszowie nr [...] w przedmi...
1   Następne >   2