Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1407/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w O. , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 1404/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie , [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

I OZ 1403/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 30/15 oddalające wniosek o wyłączenie sędziego WSA Lidii Serwiniowskiej, sędziego NSA Mirosławy Rozbickiej-Ostrowskiej, sędziego NSA Tadeusza Kuczyńskiego, sędziego NSA Ryszarda Pęka, sędziego NSA Jolanty Sikorskiej, sędziego WSA Wandy Wiatkowskiej-Ilków, sędziego NSA Henryka Ożoga, sędziego WSA Alojzego Wyszkowskiego oraz sędziego NSA Julii Szczygielskiej od orzekania w ...

I OZ 1570/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-16

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

I OZ 1577/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-23

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji

I OZ 1597/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-30

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OZ 1599/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-23

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie uwierzytelnionych kopii akt sprawy

I OZ 1595/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-30

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OZ 1565/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-16

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji

I OZ 1578/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-23

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji
1   Następne >   2