Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 31/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w O. Nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierd...

I OZ 129/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi S. N. na pismo SKO w Piotrkowie Trybunalskim nr [...] w przedmiocie 'odwołań od decyzji' dotyczących pomocy finansowej w związku ...

I OZ 132/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi S. N. na pismo SKO w Piotrkowie Trybunalskim nr [...] w przedmiocie 'odwołania od decyzji' dotyczącego zasiłku w zakresie bezrobo...

I OZ 760/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w P....

I OZ 979/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

II FSK 226/17 - Postanowienie NSA z 2019-01-10

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r.

II FSK 141/17 - Postanowienie NSA z 2019-01-10

Wniosek w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji

II GZ 252/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. T. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji potwierdzającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej

II FSK 2111/17 - Postanowienie NSA z 2019-10-01

Wniosek w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2013 r.