Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 31/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w O. Nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierd...

II GSK 5211/16 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki z...

I GSK 847/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności rolnośrodowiskowej

II FSK 226/17 - Postanowienie NSA z 2019-01-10

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r.

II FSK 141/17 - Postanowienie NSA z 2019-01-10

Wniosek w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji