Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OW 58/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Skarga A. G. - D. na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej i umorzenia wznowionego postępowania

II SA/Kr 187/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r., (znak: [...])

II SO/Ol 4/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-02-19

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sygn. akt II SAB/Bk 57/12

II OW 13/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

Wniosek A. Z. o wymierzenie grzywny Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy, sygn. akt II SO/Ol 9/13

II OW 35/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zgłoszenia zamiaru budowy wiaty

II SO/Ol 4/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-03-17

Skarga I.T. na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zamiaru budowy obiektu budowlanego sygn. akt '[...]'

II OW 97/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-23

Skarga R. O. na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych, sygn. akt II SA/Bd 893/08

II OZ 749/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. W. na niewykonanie przez Wojewodę Podlaskiego wyroku w sprawie II SAB/Bk 52/08

II SAB/Bk 81/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-09-27

Wniosek w przedmiocie nierozpoznania odwołania w sprawie o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OW 21/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-07

Skarga R. w W. na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie stwierdzenia, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa sygn. akt II SA/Kr 1566/13
1   Następne >   +2   +5   +10   21