Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 223/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Lublinie z 29 stycznia 2014 r., sygn. akt II SO/Lu 149/13 o wezwaniu do uiszczenia wpisu od zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie z [...] kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej zatwierdzenia podziału nieruchomości

I OZ 901/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie wyłączenia sędziego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za nabycie prawa własności postanawi...

I OZ 717/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-11

Zażalenie na zarządzenie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości p...

I OZ 443/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , znak: [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za rok 2007

I OZ 453/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , znak: [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za rok 2008

I OZ 231/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1503/12 oddalające wniosek o wyłączenie sędziów WSA Doroty Apostolidis, Dariusza Chacińskiego, Jolanty Dargas, Mirosława Gdesza, Iwony Owsińskiej-Gwiazdy, Agnieszki Jędrzejewskiej-Jaroszewicz, Marty Kołtun-Kulik, Dariusza Kurkiewicza, Iwony Kosińskiej, Elżbiety Lenart, Emilii Lewandowskiej, Marka Leszczyńkiego, Iwony Maciejuk, Agnieszki M...

I OZ 195/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1502/12 oddalające wniosek J. B. o wyłączenie sędziów: Doroty Apostolidis, Dariusza Chacińskiego, Jolanty Dargas, Mirosława Gdesza, Iwony Owsińskiej-Gwiazdy, Agnieszki Jędrzejewskiej-Jaroszewicz, Marty Kołtun-Kulik, Dariusza Kurkiewicza, Iwony Kosińskiej, Elżbiety Lenart, Emilii Lewandowskiej, Marka Leszczyńskiego, Iwony Maciejuk, Agnieszki Miernik, Gabrieli Nowak, Dariusza...

I OW 135/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-03

Skarga B. Z. na decyzję SKO w Suwałkach w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, sygn. akt II SA/Bk 556/10

I OZ 69/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

I OZ 112/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-22

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Legnicy , nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją umarzającą postępowanie w sprawie przekształcenie prawa ...
1   Następne >   +2   5