Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I FZ 109/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi D. Sp. z o.o. Sp.k.a. z siedzibą w T. na przewlekłość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy w przedmiocie prowadzenia postępowania w sprawie podatku od towarów i usług

II FSK 2000/17 - Postanowienie NSA z 2019-06-11

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 2001/17 - Postanowienie NSA z 2019-06-11

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 2002/17 - Postanowienie NSA z 2019-06-11

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 226/17 - Postanowienie NSA z 2019-01-10

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r.

II FSK 141/17 - Postanowienie NSA z 2019-01-10

Wniosek w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji

II FZ 789/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wniosku o wyłączenie sędziego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi L. C. w przedmiocie odmowy umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległości podatkowych

II FSK 2111/17 - Postanowienie NSA z 2019-10-01

Wniosek w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2013 r.