Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Ol 855/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-11-12

Wniosek w przedmiocie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły