Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OW 80/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-29

Skarga S. K. i M. F. na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi gminnej oraz wodociągu i linii oświetleniowej sygn. akt II SA/Bk 389/09

II OW 90/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Podlaskiego w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej

II SO/Ol 19/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-11-18

Skarga Z. K. i S. K. na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej

II SO/Ol 20/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-11-18

Skarga S. K. i M. F. na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi gminnej oraz wodociągu i linii oświetleniowej

II OW 48/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi gminnej

II OW 79/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-29

Skarga S. K. i Z. K. na postanowienie Wojewody Podlaskiego w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej, sygn. akt II SA/Bk 268/09

II OW 91/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi gminnej

II SO/Op 75/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-11-17

Skarga M. O., W. O. i Prokuratora Okręgowego , sygn. akt II SA/Gl 988/14 na decyzję Wojewodę Śląskiego w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji o pozwoleniu na budowę

II SA/Gd 500/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-01-08

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SAB/Bk 72/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-07-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi