Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SO/Ke 6/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-04-09

Skarga E. W., E. C., B. Z., W. S., B. M. i M. K. na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OW 69/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OW 61/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Gl 43/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-27

Sprawa ze skargi E. P. i R. M. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie niezałatwienia wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją o odmowie wznowienia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości w kwestii wniosku skarżących o wyłączenie sędziego Elżbiety Kaznowskiej od rozpoznania niniejszej sprawy

II SA/Gd 85/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-04-10

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OW 32/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-19

Skarga M. P. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zwrotu nieruchomości, sygn. akt IV SA/Po 16/10

I OW 154/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zwrotu nieruchomości sygn. akt II SA/Po 409/14

I OZ 534/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OW 154/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-22

Skarga R. w K. na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zwrotu nieruchomości, sygn. akt II SA/Rz 763/10

II SA/Ke 403/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-06-03

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości
1   Następne >   +2   6