Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II OZ 749/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. W. na niewykonanie przez Wojewodę Podlaskiego wyroku w sprawie II SAB/Bk 52/08

II OW 141/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Bk 20/12 ze skargi na bezczynność Wojewody Podlaskiego w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie udzielenia pozwoleni...

II SA/Bk 20/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-07-11

Wniosek w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1376/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Podlaskiego

II SA/Bk 374/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-08-24

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SO/Ol 24/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-11-25

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 20/12