Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OW 68/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na refundację kosztów leczenia za granicą, sygn. akt VI SA/Wa 1640/13