Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Rz 80/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-05-07

Wniosek w przedmiocie odpowiedzi organu na pismo skarżącej

II SO/Op 3/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-10-05

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na uchwałę rady powiatu sygn. akt [...]

I OZ 482/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi I. P. na pismo Wojewody Podkarpackiego , nr [...] w przedmiocie odpowiedzi organu na pismo

I OZ 479/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Ś. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na uchwałę rady powiatu

I OZ 137/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-27

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi M. H. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Gliwicach , w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 1202/11

II SO/Bk 28/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-07-08

Wniosek A. Z. o wyłączenie orzekających w WSA w Olsztynie sędziów: Janiny Kosowskiej, Marzenny Glabas, Alicji Jaszczak - Sikory, Bogusława Jażdżyka, Beaty Jezielskiej, Tadeusza Lipińskiego, Katarzyny Matczak, Adama Matuszaka, Hanny Raszkowskiej, Ewy Osipuk, Andrzeja Błesińskiego, Zofii Skrzyneckiej, Wiesławy Pierechod, Tadeusza Piskozuba, Ryszarda Maliszewskiego, Renaty Kanteckiej, Wojciecha Czajkowskiego, Doroty Radaszkiewicz oraz o wyłączenie referendarzy sądowych WSA w Olsztynie: Agnieszki Bi...

IV SA/Wr 383/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-20

Wniosek w przedmiocie naruszenia zasady udzielania odpowiedzi na pisma stron

I OZ 338/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. P. na zawiadomienie Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi

II SO/Bk 29/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-08-14

Wniosek A. Z. o wyłączenie orzekających w WSA w Olsztynie sędziów: Janiny Kosowskiej, Marzenny Glabas, Alicji Jaszczak - Sikory, Bogusława Jażdżyka, Beaty Jezielskiej, Tadeusza Lipińskiego, Katarzyny Matczak, Adama Matuszaka, Hanny Raszkowskiej, Ewy Osipuk, Andrzeja Błesińskiego, Zofii Skrzyneckiej, Wiesławy Pierechod, Tadeusza Piskozuba, Ryszarda Maliszewskiego, Renaty Kanteckiej, Wojciecha Czajkowskiego oraz Doroty Radaszkiewicz delegowanej sędzi Sądu Okręgowego oraz o wyłączenie referendarzy ...

IV SA/Wa 850/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-18

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi
1   Następne >   2