Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GZ 252/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. T. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji potwierdzającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej

II GZ 128/20 - Postanowienie NSA z 2020-05-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w P nr [..] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji potwierdzającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej