Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I GSK 847/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności rolnośrodowiskowej