Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OW 44/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OW 68/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na odsprzedaż całości lub części akt archiwalnych

I GZ 248/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-28

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne