Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X

I OZ 449/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi Miasta K. grzywny w sprawie z wniosku Redaktora [...] o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta K. za nieprzekazanie skargi na bezczynność wraz z aktami i odpowiedzią na skargę w sprawie o udostępnienie informacji publicznej

II OZ 728/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VII SO/Wa 28/07 o oddaleniu wniosku W. M. o wymierzenie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywny za nieprzekazanie skargi W. M. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...], znak: [...]

II OZ 930/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-30

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie z wniosku J. P. w przedmiocie wymierzenia grzywny

I OZ 463/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku J. P. o wymierzenie Prezesowi Agencji Nieruchomości Rolnych grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w przedmiocie udostępnienia informacji publi...

I FSK 1366/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi A. L. i P. L. o wymierzenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G. grzywny z tytułu niewykonania wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu sygn. akt I SA/Wr 1838/00 w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1996 r.

I OSK 1353/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-18

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w W.

II OZ 344/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie z wniosku J. K. o wymierzenie Wójtowi Gminy W. grzywny

I OZ 688/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku W. B. o wymierzenie Wójtowi Gminy P. grzywny za nieprzekazanie skargi

II GZ 240/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w B. w sprawie z wniosku S. O. W. im. ś. J. B. w R. w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie akt administracyjnych

I OSK 1351/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
1   Następne >   +2   5