Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X

I OZ 909/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi J. A. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie Kujawsko

II SO/Kr 53/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-28

Wniosek w przedmiocie udzielenia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem Stowarzyszenia '[...]' w K. z dnia [...].

I OSK 368/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. z dnia [...] nr [...]

III SO/Gd 2/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-01

Wniosek J. P. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [...] za nieprzekazanie do sądu administracyjnego skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I SO/Wa 19/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-13

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość [...]