Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

I OZ 836/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Celestynów w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OSK 532/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-05

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Olsztynie , sygn. akt II SO/OI 8-9/06 o oddaleniu wniosku J. T. i T. G. o wymierzenie Burmistrzowi Miasta i Gminy M. grzywny za nieprzekazanie akt administracyjnych i skargi dotyczącej zmiany nazwy miejscowości i numeracji posesji

I OZ 187/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku Redakcji '[...]' w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi dotyczącej udostępnienia informacji publicznej

I OZ 127/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie z wniosku D. W. i M. W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi

II OZ 493/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy

II OZ 68/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie z wniosku Stowarzyszenia Z. w przedmiocie grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OZ 630/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie zasiłków rodzinnych

II OZ 221/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku A. B. i D. B. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta i Gminy K. za nieprzekazanie skargi w terminie

I OZ 455/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt II SO/Kr 3/12 o wymierzeniu grzywny Burmistrzowi Gminy Rabka - Zdrój za nieprzekazanie skargi J.K.

I OZ 660/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkpolskim , sygn. akt II SO/Go 4/16 odrzucające wniosek S.K. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Trzciela za nieprzekazanie odpowiedzi na skargę
1   Następne >   2