Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Ke 509/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-06-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Ke 1144/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Go 103/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-14

Sprawa ze skargi A.M. w przedmiocie wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za niewykonanie wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu sygn. akt II SA/Po 2949/01

II SO/Łd 6/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-08-22

Wniosek A.P. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w P. grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność

II SA/Sz 1267/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi B. O. o wymierzenie grzywny Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za niewykonanie wyroku WSA w Szczecinie w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych, w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem samowolnie wykonanych robót budowlanych wymierza Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywnę w wysokości [...] złotych.

II OZ 728/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VII SO/Wa 28/07 o oddaleniu wniosku W. M. o wymierzenie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywny za nieprzekazanie skargi W. M. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...], znak: [...]

II SA/Sz 117/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-06-02

Wniosek P. J. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego I wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywnę w wysokości [...] złotych, II zasądza od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz P. J. kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II OSK 1226/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-05

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie z wniosku M. M. o wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SO/Lu 5/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-07-09

Wniosek w przedmiocie rozpoznania skargi na podstawie nadesłanego odpisu w sprawie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia sądu w sprawie II SAB 5/05

I OZ 779/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku W. S. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny z powodu nieprzekazania skargi, odpowiedzi na skargę i akt sprawy
1   Następne >   +2   +5   +10   16