Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Łd 6/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-08-22

Wniosek A.P. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w P. grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność

II SO/Łd 6/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-28

Sprawa ze skargi na bezczynność organu

II SO/Łd 8/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-10-23

Wniosek T. G. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Powiatu [...] [...] w Ł. za nieprzekazanie skargi na bezczynność w sprawie usunięcia zagrożenia pożarowego spowodowanego samowolą budowlaną

II SO/Łd 25/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-01-26

Wniosek S. M. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny w trybie art. 55 § 1 P.p.s.a. za nieprzekazanie skargi na niewykonanie przez organ wyroku WSA w Łodzi w sprawie II SAB/Łd 44/15

II SO/Łd 19/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-16

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Łd 35/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-06-23

Wniosek U. Z. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za nieprzekazanie skargi

II SO/Łd 82/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-08-03

Wniosek S. M. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny w trybie art. 55 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie dotyczącej legalności i prawidłowości wybudowania i użytkowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynku położonego w B. przy ulicy A 4c

II SO/Łd 18/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-07-25

Wniosek S. M. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny w trybie art. 55 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ w sprawie samowolnego wybudowania przyłączy kanalizacji deszczowej do budynku handlowego