Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 1339/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie z wniosku W. P. przeciwko Staroście Krotoszyńskiemu w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie skargi

II SA/Po 757/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-10

Sprawa ze skargi L. J. o wymierzenie Staroście P. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Poznaniu o sygn. akt II SA/Po 508/11

II OZ 557/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Puckiego w sprawie wniosku o wznowienie postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę

IV SA/Po 342/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-11

Sprawa ze skargi W. P. przeciwko Staroście [...] w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie wyroku Sądu w sprawie o sygn. IV SA/Po 798/13

IV SA/Po 1003/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-29

Sprawa ze skargi T.B.S. [...] Sp. z o.o. w K. przeciwko Skarbowi Państwa - Staroście K. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu , sygn. akt II SA/Po 33/11,

II SA/Lu 777/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-09-25

Sprawa ze skargi W. G. w przedmiocie wymierzenia Staroście P. grzywny za niewykonanie orzeczenia sądu w sprawie II SA/Lu 677/11 dotyczącej odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II SA/Lu 705/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-11-09

Sprawa ze skargi T. W. na Starostę w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądowego w sprawie II SAB/Lu 705/04 dotyczącego egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

II SO/Po 5/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-01-14

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Staroście O. w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę

IV SA/Po 1002/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-22

Sprawa ze skargi Towarzystwa B. S. Z. K.Sp. z o.o. w K. przeciwko Skarbowi Państwa - Staroście K. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu sygn. akt II SA/Po 1/08,

II SA/Bk 179/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-06-20

Sprawa ze skargi E. i F. N. w przedmiocie niewykonania przez Starostę B. wyroku WSA w Białymstoku w sprawie II SA/Bk 71/10
1   Następne >   2