Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SO/Lu 8/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-30

Wniosek W. C. o wymierzenie grzywny Staroście za nieprzekazanie akt sprawy w terminie

III SO/Lu 6/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-09-18

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Staroście H. za nieprzekazanie skargi do Sądu

II SA/Gl 64/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-07

Sprawa ze skargi M. P. w przedmiocie wymierzenia Staroście [...] grzywny za niewykonanie wyroku sądu w sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu

II SO/Sz 1/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-03-26

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie skargi przez Starostę W.