Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

VI SA/Wa 250/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-26

Sprawa ze skargi J. S.A. z siedzibą w W. o wymierzenie Agencji Rezerw Materiałowych grzywny na podstawie art. 154 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 1567/08

II SA/Bk 934/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2005-12-15

Wniosek w przedmiocie wymierzenie grzywny organowi w związku z nieprzekazaniem sądowi w terminie skargi wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę w sprawie bezczynności w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż piwa

II SA/Sz 916/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-10-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej

II SA/Sz 707/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach

III SO/Lu 8/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-11-07

Sprawa ze skargi L. K. w przedmiocie niewykonania przez Inne wyroku WSA , sygn. akt III SA/Lu [...]