Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SO/Op 5/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-10-07

Wniosek K. D. o wymierzenie Wojewodzie Opolskiemu grzywny w sprawie o wymeldowanie