Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 1372/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty