Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

III SO/Po 1/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-02-25

Wniosek K. P. o wymierzenie Staroście grzywny w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę

III SO/Po 2/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-02-25

Wniosek K. P. o wymierzenie Staroście grzywny w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę

II SO/Ol 6/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-09-07

Wniosek M. D. o wymierzenie Staroście grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy ppsa

VIII SA/Wa 378/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-18

Sprawa ze skargi P. K. na niewykonanie przez Starostę Powiatu [...] wyroku WSA w Warszawie w sprawie o sygnaturze akt VIII SAB/Wa 83/17 1) wymierza Staroście Powiatu [...] grzywnę w kwocie [...] ([...]) złotych; 2) stwierdza, iż bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3) zasądza od Starosty Powiatu [...] na rzecz skarżącego P. K. kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.