Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I FZ 22/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. nr ... w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2005 r.

III SO/Wa 1/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-31

Wniosek w przedmiocie wymierzenie grzywny Ministrowi Finansów w trybie art. 55 § 1 ustawy

I SA/Lu 78/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-08-29

Wniosek w przedmiocie wymierzenie grzywny Dyrektorowi Izby Celnej

I FSK 1366/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi A. L. i P. L. o wymierzenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G. grzywny z tytułu niewykonania wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu sygn. akt I SA/Wr 1838/00 w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1996 r.

I SO/Bd 42/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-11-23

Wniosek R. R. o wymierzenie grzywny Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w B.

III SO/Wa 14/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-07

Skarga B.Sp. z o.o. z siedzibą w W. w przedmiocie wniosku o wymierzenie grzywny w trybie art. 55 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

I SO/Wr 6/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-12

Wniosek A. Sp. z o.o. z siedzibą we W. o wymierzenie Dyrektorowi Izby Skarbowej we W. grzywny za nieprzekazanie sądowi w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II FSK 2076/08 - Wyrok NSA z 2010-05-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi P. Ł. o wymierzenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G. grzywny z tytułu niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt I SA/Wr 488/03 1)

I SO/Bd 4/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-07-15

Wniosek K. R. o wymierzenie Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w B. grzywny

I FSK 126/07 - Wyrok NSA z 2007-08-29

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M.B. w przedmiocie niewykonania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ż. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt III SA/Wa 1275/05
1   Następne >   +2   +5   11