Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SO/Bd 52/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-05-09

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Staroście B.

III SO/Lu 3/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-11-27

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie skargi

I OZ 645/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi z 16 czerwca 2014 r., sygn. akt III SO/Łd 4/14 o oddaleniu wniosku o wymierzenie grzywny w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Łódzkiego Wschodniego w przedmiocie nierozpoznania wniosku dotyczącego samowolnych przeróbek mapy zasadniczej

III SA/Kr 306/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-14

Sprawa ze skargi A. F. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Krakowie z dnia 1

I OZ 42/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie wpisu do ewidencji gruntów i budynków

III SO/Lu 8/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-02

Sprawa ze skargi P. P. o ukaranie grzywną Starosty za nieprzekazanie skargi do sądu

III SA/Kr 725/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-01-10

Sprawa ze skargi A. F. na Starostę w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Krakowie w sprawie II SA/Kr 1158/02

I OSK 2673/13 - Wyrok NSA z 2014-04-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J.B. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Białymstoku w sprawie II SAB/Bk 25/12 w sprawie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

III SO/Wr 1/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-16

Sprawa ze skargi Łi L O o wymierzenie grzywny S Z

II SO/Bd 51/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-05-09

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Staroście B.
1   Następne >   2