Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 766/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku P. D. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Nowym Sączu

II OSK 439/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-13

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Małopolskiego

IV SO/Wa 19/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-10

Wniosek M. G. o wymierzenie grzywny Głównemu Sądowi Łowieckiemu za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w sprawie ze skargi M. G. na orzeczenie Głównego Sądu Łowieckiego sygn. [...] utrzymujące w mocy orzeczenie o wymierzeniu kary dyscyplinarnej zawieszenia w prawach członka

IV SO/Wa 18/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-10

Wniosek T. C. o wymierzenie grzywny Głównemu Sądowi Łowieckiemu za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w sprawie ze skargi T. C. na orzeczenie Głównego Sądu Łowieckiego sygn. [...] utrzymujące w mocy orzeczenie o wymierzeniu kary dyscyplinarnej zawieszenia w prawach członka

II OZ 481/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-08

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt III SO/Wr 1/11 oddalające wniosek o wymierzenie Nadleśniczemu Lasów Państwowych Nadleśnictwa w S. grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

IV SO/Wa 31/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-16

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

IV SO/Wa 34/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-20

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku

II OZ 988/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie Mazowieckiemu w sprawie ze skargi Gminy J na czynność Wojewody Mazowieckiego wyrażoną w protokole zdawczo

II SO/Kr 8/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-05

Wniosek Z. B. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T.

II OZ 554/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie z wniosku M. G. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi na bezczynność organu w sprawie wydania zezwolenia na zalesienie gruntów
1   Następne >   2