Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 897/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SO/GL 16/10 wymierzające Wojewodzie Ś. grzywnę w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych za nieprzekazanie skargi, odpowiedzi na skargę oraz akt sprawy.

I SO/Wa 2/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-06

Wniosek w przedmiocie wniosku o wymierzenie Wojewodzie [...] grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy

II SO/Kr 10/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-07

Wniosek Z.K. o wymierzenie grzywny Wojewodzie

II SO/Gl 16/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-12

Wniosek Z.M. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [...] w związku z nieprzekazaniem sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami sprawy dotyczącej zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SO/Gl 2/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-04-02

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego decyzją o odmowie wznowienia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości

I SO/Wa 15/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-16

Wniosek M. G. o wymierzenie Wojewodzie [...] grzywny za nieprzekazanie sądowi administracyjnemu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I SO/Wa 19/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-13

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość [...]

II SO/Gd 5/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-05-20

Wniosek W. P. o wymierzenie grzywny Wojewodzie z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności organu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wywłaszczenia nieruchomości

I OZ 563/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego , znak: [...] w przedmiocie zwrotu kosztów postępowani...

II SO/Bd 13/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-04-17

Wniosek E. S. i B. G. o wymierzenie Wojewodzie [...] grzywny
1   Następne >   2