Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SO/Wa 31/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-14

Wniosek P. C. o wymierzenie grzywny Komendantowi Głównemu Policji za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi

II SO/Wa 23/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-12

Wniosek w przedmiocie przyznania odprawy oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby

IV SO/Wr 3/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-03

Sprawa ze skargi M. H. na Komendanta Miejskiego Policji we W. w przedmiocie ukarania Komendanta Miejskiego Policji we W. grzywną za nieprzekazanie skargi w terminie

III SO/Gd 3/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-04-06

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

II SO/Wa 28/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-09

Wniosek P. P. - H. 'S.' Sp. z o.o. o wymierzenie Głównemu Inspektorowi Pracy grzywny za nieprzekazanie skargi oraz odpowiedzi na skargę wraz z aktami postępowania administracyjnego

II SO/Wa 11/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-23

Wniosek P. P. - H. 'S.' Sp. z o.o. o wymierzenie Głównemu Inspektorowi Pracy grzywny za nieprzekazanie skargi oraz odpowiedzi na skargę wraz z aktami postępowania administracyjnego

III SA/Lu 608/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

I OSK 1353/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-18

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w W.

II SO/Wa 3/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-21

Wniosek M. G. o wymierzenie organowi grzywny

I OZ 279/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SO/Ol 37/09 o wymierzeniu Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Bartoszycach grzywny w wysokości 50 zł za niezastosowanie się do obowiązku wynikającego z art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.)
1   Następne >   +2   +5   +10   19